* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

עט AES stylus

מספר חלק: PA5280U-1ETS

עט AES stylus

השתמש בעט האלקטרוני להזנת נתונים, הפעלת תוכניות, רישום הערות, הזזת אובייקטים ופעולות נוספות.

עט AES stylus
מפרטי מוצרים אבזרים היכן לבצע רכישה

לחץ על אחד מפריטים הבאים כדי לבקר בדף המוצר

מצטערים, לא ניתן למצוא מוצרים תואמים

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן