* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
Smart Disk Encryption

הרבה יותר מהצפנה סטנדרטית

Toshiba Smart Data Encryption, מבית Toshiba

בימינו, הנתונים שלך חשובים לעסק, אך יותר מכך: הם המהות של העסק. מידע רגיש שנופל לידיים לא נכונות עלול לפגוע בכל החזיתות, החל במוניטין ועד ה'שורה התחתונה' של העסק. נוכח הסיכון הרב, הגיע הזמן לשדרג את מערך ההגנה שלך.

Smart Data Encryption הוא הרבה יותר מהצפנה סטנדרטית – מדובר בהגנה על כל אזור בכונן הקשיח, כולל קובצי המערכת ומערכת ההפעלה שלך. גם אם תסיר את הכונן הקשיח מהמחשב, הקבצים ימשיכו להיות מוצפנים. ואם המחשב שלך ייפול לידיים לא נכונות, אי אפשר יהיה להפעיל אותו. לא משנה איזה מחשב נייד יש לך, שדרג את מערך ההגנה – התקן את SDE של Toshiba

Smart Disk Encryption

אנו יכולים לתמוך במערך האבטחה שלך

קבל מידע נוסף ◄

כיצד SDE מספק הגנה משופרת

 • הצפנה סטנדרטית
 • הצפנה של קבצים מקומיים מסוימים בלבד – מערכת ההפעלה וקובצי המערכת נותרים חשופים לפגיעה
 • מסתמכת על אינטגרציית PC לצורך הצפנה,
  ולכן הסרתה גורמת לסיכון אובדן נתונים.
 • כל אחד יכול להפעיל את המערכת, דבר המ
  אפשר שימוש לרעה על ידי האקרים.
 • תהליכי התקנה ויישום מורכבים שגוזלים זמן ומשאבים נוספים.
 • Smart Data Encryption
 • הצפנה גורפת – כולל קובצי המערכת, מערכת ההפעלה והקבצי
  ם שאתה משתף באמצעות דוא"ל והתקני USB.
 • ההצפנה ממשיכה להתקיים, גם בהסרה מהמחשב, ולכן
  האבטחה אינה מתבטלת אפילו במקרה של אובדן.
 • נדרש אימות לצורך אתחול המערכת, המהווה רובד
  אבטחה נוסף מפני התקפות ידניות.
 • התקנה קלה ופשוטה המבטיחה שדרוג הגנה מהיר ומידי.
   

צפה בסרטון

Smart Disk Encryption

תוכנת Smart Data Encryption – רישיון שרת והתקנה

SDEL100EU-V

תאימות: תמיכה על ידי המהדורה הנוכחית התקנים עם מערכת Windows, כולל מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים ומחשבי לוח. בעתיד תינתן תמיכה גם בהתקנים בעלי מערכות הפעלה אחרות.

תקופה: תשלום חד-פעמי

תקופת הקנייה: ניתן לרכישה בכל עת

קבלת שירות: ברגע הקנייה, Toshiba תסדיר את התקנת השירות

מאפייני השירות: הצפנת דיסק

תנאים והגבלות

תמיכה במשך שנה אחת בתוכנת Smart Data Encryption

SDES101EU-V

תאימות: תמיכה על ידי המהדורה הנוכחית התקנים עם מערכת Windows, כולל מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים ומחשבי לוח. בעתיד תינתן תמיכה גם בהתקנים בעלי מערכות הפעלה אחרות.

תקופה: מינוי לשנה אחת, תשלום חד-פעמי

תקופת הקנייה: ניתן לרכישה בכל עת

קבלת שירות: ברגע הקנייה, Toshiba תסדיר את התקנת השירות

מאפייני השירות: הצפנת דיסק

תנאים והגבלות

תמיכה במשך 3 שנים בתוכנת Smart Data Encryption

SDES103EU-V

תאימות: תמיכה על ידי המהדורה הנוכחית התקנים עם מערכת Windows, כולל מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים ומחשבי לוח. בעתיד תינתן תמיכה גם בהתקנים בעלי מערכות הפעלה אחרות.

תקופה: מינוי ל-3 שנים, תשלום חד-פעמי

תקופת הקנייה: ניתן לרכישה בכל עת

קבלת שירות: ברגע הקנייה, Toshiba תסדיר את התקנת השירות

מאפייני השירות: הצפנת דיסק

תנאים והגבלות