* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Portégé A30-D-11N

מספר חלק: PT383E-01G00MH2

Portégé A30-D-11N
 • Windows 10 Pro 64-bit
 • מעבד מסוג Intel® Core™ i5-7200U‎ של הדור השביעי
 • 33.8 ס"מ (13.3 אינץ') , צג Toshiba Full HD TFT ללא השתקפות, High Brightness eDP™‎, טכנולוגיית IPS, תאורת LED אחורית ויחס רוחב-גובה של 16:9
 • כונן Solid State 256 GB
 • מגנזיום שחור עם מרקם מקווקו יוקרתי
 • 8,192 MB, DDR4 RAM (2133MHz)‎
 • Intel® HD Graphics 620
 • אורך חיים מרבי : עד 11 ש' (לפי MobileMark™ 2014 במערכת Windows 10)
  MobileMark הוא סימן מסחרי של Business Applications Performance Corporation.
 • משקל : החל מ-1.39 kg
 • ר x א x ג : 316×229×18.2 (חזית) / 22.4 (גב) mm
Portégé A30-D-11N
מפרטי מוצרים סקירה כללית אביזרים שירותים היכן לבצע רכישה חזרה אל 'סקירה כללית של סדרות'

Data Recovery Service

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לקנות את חבילת השירות בתוך 90 יום מתאריך רכישת מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: כולל כיסוי למדינות אירופה ומסירת הנתונים המשוחזרים בכונן קשיח חדש

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

הרחבת אחריות

תקופה: בתוקף לארבע שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

תכונות: כולל כיסוי בינלאומי

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

תכונות: כולל כיסוי בינלאומי

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: חלקים מקוריים של Toshiba ושעות עבודה או משאבי לוגיסטיקה כלולים בכיסוי

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

לפי דרישה

תקופה: שימוש חד פעמי בלבד

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש שירות בכל עת, גם לאחר שפג תוקף האחריות

תכונות: כולל החזר כספי מובטח וזמין למוצרים הכלולים או שאינם כלולים באחריות

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

שירותי תמיכה

תקופה: שלוש שנים מתאריך רכישת הרישיון

תקופת הרכישה: ניתן לרכישה בכל עת

תכונות: – הנכסים שלי
– הודעות על אירועי שירות
– מעקב אחרי אירועי שירות
- רישום
– מסמכי ידע טכני
– חבילות הורדה של מנהלי התקנים ותוכנות
– טופס יצירת קשר

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: שנה אחת מתאריך רכישת הרישיון

תקופת הרכישה: ניתן לרכישה בכל עת

תכונות: – הנכסים שלי
– הודעות על אירועי שירות
– מעקב אחרי אירועי שירות
- רישום
– מסמכי ידע טכני
– חבילות הורדה של מנהלי התקנים ותוכנות
– טופס יצירת קשר

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תיקון באתר הלקוח

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לקנות את חבילת השירות בתוך 90 יום מתאריך רכישת מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: תיקון באתר הלקוח, שדרוג למענה ביום העבודה הבא (כפוף למועדי סגירת המשלוח וזמינות חלקים). במקרה שמדובר בתיקון פשוט, הלקוח יכול להחליט אם Toshiba תשלח את חלק החילוף כדי שיבצע את התיקון בעצמו או שתשלח טכנאי מוסמך של Toshiba אל הלקוח.

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לארבע שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לקנות את חבילת השירות בתוך 90 יום מתאריך רכישת מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: תיקון באתר הלקוח, שדרוג למענה ביום העבודה הבא (כפוף למועדי סגירת המשלוח וזמינות חלקים). במקרה שמדובר בתיקון פשוט, הלקוח יכול להחליט אם Toshiba תשלח את חלק החילוף כדי שיבצע את התיקון בעצמו או שתשלח טכנאי מוסמך של Toshiba אל הלקוח.

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לקנות את חבילת השירות בתוך 90 יום מתאריך רכישת מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: תיקון באתר הלקוח, שדרוג למענה ביום העבודה הבא (כפוף למועדי סגירת המשלוח וזמינות חלקים) לרבות שמירת הכונן הקשיח וגישה לפורטל התמיכה העסקי של Toshiba. במקרה שמדובר בתיקון פשוט, הלקוח יכול להחליט אם Toshiba תשלח את חלק החילוף כדי שיבצע את התיקון בעצמו או שתשלח טכנאי מוסמך של Toshiba אל הלקוח.

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

כל מפרטי המוצר תלויים בדגם ובזמינות המקומית. כדי להציג רשימה מלאה של כתבי ויתור אחריות ומידע משפטי של מוצרים ודגמים (כגון מקלדת עמידה לנוזלים, אורך חיי סוללה ועוד), לחץ כאן