* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

לפי דרישה

זקוק לתמיכה מידית?
נשמח לעזור לך!

בכל מקרה שתזדקק לסיוע למוצר Toshiba, נעמיד לרשותך את השירות המתאים. צריך להחליף סוללה או לשחזר נתונים שאבדו? – אל חשש! בזכות קשת השירותים לפי דרישה שאנו מעמידים לרשותך נוכל לסייע לך בכל עת – גם אם האחריות פקעה או הנזק שנגרם למוצר אינו מכוסה בתנאי האחריות הנוכחיות.

מדוע לרכוש שירות לפי דרישה של Toshiba?

    גם
  • אם שכחת לרכוש מראש את השירות של Toshiba
  • , עדיין תוכל ליהנות משירותים מקצועיים ואמינים בעל עת שתזדקק להם.
  • אנו ערבים למחירים הוגנים למוצרים המכוסים באחריות וגם לכאלה שאינם מכוסים באחריות.
  • השירות לפי דרישה הוא שיטה נוחה המאפשרת לך לשלם רק בעד השירות שאתה זקוק לו.

תקופה: שימוש חד פעמי בלבד

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש שירות בכל עת, גם לאחר שפג תוקף האחריות

תכונות: כולל החזר כספי מובטח וזמין למוצרים הכלולים או שאינם כלולים באחריות

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

הירשם כעת
רישום המוצר או השירות יסייע
ל-Toshiba לספק לך שירות מהיר יותר.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה
חפש ספק שירות