* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

תיקון באתר הלקוח

זקוק לסיוע מקצועי – בכל מקום שבו אתה נמצא?
אנחנו כאן בשבילך, מעבר לפינה.

יש לך פגישה חשובה בעוד מספר ימים, אך מוצר Toshiba שברשותך עושה בעיות? הסר דאגה מלבך הודות לשירות Toshiba On-site Repair (תיקון באתר הלקוח). בהתאם לחבילת השירות שתבחר ולהיקף הבעיה במוצר, מרכז התמיכה של Toshiba ישלח לך חלק חילוף מקורי של Toshiba או ישגר טכנאי מוסמך של Toshiba למקום שבו אתה נמצא עד סוף יום העסקים הבא, כדי שתוכל לחזור לשגרת העבודה בזמן הקצר ביותר.

מדוע כדאי לרכוש שירות Toshiba On-site Repair?

  • תוכל לחסוך זמן יקר ומאמצים עבור העסק שלך, מכיוון שהטכנאים המוסמכים של Toshiba יגישו לך סיוע אישי במקום, כולל תמיכה בחומרה.
  • האחריות כוללת כיסוי מלא לחלקי חילוף מקוריים ותיקון באתר הלקוח, כך שלא יהיו לך הוצאות תיקון בלתי צפויות.
  • הטכנאי המוסמך של Toshiba יבקר אותך באתר עד סוף יום העסקים הבא כדי לתקן את הבעיה, וכך תימנע השבתה עסקית בכל סוג שהוא.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לקנות את חבילת השירות בתוך 90 יום מתאריך רכישת מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: תיקון באתר הלקוח, שדרוג למענה ביום העבודה הבא (כפוף למועדי סגירת המשלוח וזמינות חלקים). במקרה שמדובר בתיקון פשוט, הלקוח יכול להחליט אם Toshiba תשלח את חלק החילוף כדי שיבצע את התיקון בעצמו או שתשלח טכנאי מוסמך של Toshiba אל הלקוח.

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לארבע שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לקנות את חבילת השירות בתוך 90 יום מתאריך רכישת מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: תיקון באתר הלקוח, שדרוג למענה ביום העבודה הבא (כפוף למועדי סגירת המשלוח וזמינות חלקים). במקרה שמדובר בתיקון פשוט, הלקוח יכול להחליט אם Toshiba תשלח את חלק החילוף כדי שיבצע את התיקון בעצמו או שתשלח טכנאי מוסמך של Toshiba אל הלקוח.

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לקנות את חבילת השירות בתוך 90 יום מתאריך רכישת מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: תיקון באתר הלקוח, שדרוג למענה ביום העבודה הבא (כפוף למועדי סגירת המשלוח וזמינות חלקים) לרבות שמירת הכונן הקשיח וגישה לפורטל התמיכה העסקי של Toshiba. במקרה שמדובר בתיקון פשוט, הלקוח יכול להחליט אם Toshiba תשלח את חלק החילוף כדי שיבצע את התיקון בעצמו או שתשלח טכנאי מוסמך של Toshiba אל הלקוח.

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

הירשם כעת
רישום המוצר או השירות יסייע
ל-Toshiba לספק לך שירות מהיר יותר.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה
חפש ספק שירות