* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

אחריות סטנדרטית

כל מוצרי Toshiba נמסרים ללקוח עם אחריות סטנדרטית ללא תשלום, שתנאיה עשויים להשתנות לפי המוצר הספציפי. בהמשך מפורטים תנאי האחריות הסטנדרטית העדכניים לפי קטגוריית מוצר.


 


 
  • רישום האחריות שלך יסייע ל-Toshiba לספק לך שירות מהיר יותר
  • הרישום מאפשר לך ליהנות מעדכונים על מוצרים חדשים, הצעות מיוחדות ועדכונים של מנהלי התקנים, כדי שתוכל להפיק את מרב התועלת ממוצר Toshiba שברשותך
  • הרישום יבטיח שהכיסוי שלך יתחיל מתאריך הרכישה של מוצר Toshiba שברשותך
  • חלק מהמחשבים הניידים של Toshiba נהנים מהרחבת אחריות ללא תשלום המותנית ברישום
הירשם כעת הירשם כעת
חפש ספק שירות חפש ספק שירות
הזמנת מדיה לשחזור הזמנת מדיה לשחזור