* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

הרחבת אחריות

רוצה למנוע הוצאות בלתי צפויות?
הרחב את האחריות העולמית שלך.

חושש מהוצאות בלתי צפויות לאחר שתפוג האחריות הסטנדרטית למוצר Toshiba שברשותך? הרחב את האחריות ובחר בין תקופות שירות שונות עד 4 שנים כדי להגן על השקעתך בטכנולוגיה לטווח ארוך. הרחבות אחריות נבחרות מזכות אותך גם בתביעה אחת להחלפת סוללה במהלך תקופת האחריות המורחבת ולאחר שפגה האחריות הרגילה על הסוללה.

מדוע כדאי לרכוש הרחבת אחריות של Toshiba?

 • שקט נפשי מתמשך עד 4 שנים בכל הקשור לתפקוד של מוצר Toshiba שברשותך.
 • תיקון המחשב במעבדת ספק שירות מורשה של Toshiba בכל מקום בעולם, על ידי טכנאים מקצועיים ומיומנים, בשימוש בחלפים מקוריים של Toshiba.
 • קבלת תמיכה רב-לשונית המבטיחה תקשורת קלה ופשוטה – בכל מקום בעולם.

הרחבת אחריות

תקופת זמן: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תיאור השירות: הגן על ההשקעה שלך בטכנולוגיה לטווח הרחוק באמצעות הרחבת אחריות בינלאומית. שירות זה מרחיב את האחריות הסטנדרטית של מוצר Toshiba שברשותך ומרחיב את האחריות הניתנת במדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, והופך אותה לבינלאומית.

תכונות:

 • •  הרחבת האחריות הסטנדרטית
 • •  כיסוי לשעות עבודה וחלקי חילוף מקוריים של Toshiba
 • •  כיסוי כלל עולמי

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

תקופת זמן: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תיאור השירות: הרחב את האחריות הסטנדרטית של מוצר Toshiba שברשותך והגן על ההשקעה שלך בטכנולוגיה לטווח הרחוק. בנוסף, שירות זה מרחיב את האחריות לסוללה ומאפשר ליהנות מהחלפה חד-פעמית של הסוללה.

תכונות:

 • •  הרחבת האחריות הסטנדרטית
 • •  הרחבת אחריות לסוללה
 • •  כיסוי לשעות עבודה וחלקי חילוף מקוריים של Toshiba

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת זמן: בתוקף לארבע שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תיאור השירות: הגן על ההשקעה שלך בטכנולוגיה לטווח הרחוק באמצעות הרחבת אחריות בינלאומית. שירות זה מרחיב את האחריות הסטנדרטית של מוצר Toshiba שברשותך ומרחיב את האחריות הניתנת במדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, והופך אותה לבינלאומית.

תכונות:

 • •  הרחבת האחריות הסטנדרטית
 • •  כיסוי לשעות עבודה וחלקי חילוף מקוריים של Toshiba
 • •  כיסוי כלל עולמי

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

הירשם כעת
רישום המוצר או השירות יסייע
ל-Toshiba לספק לך שירות מהיר יותר.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה
חפש ספק שירות