* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

הרחבת אחריות

רוצה למנוע הוצאות בלתי צפויות?
הרחב את האחריות העולמית שלך.

חושש מהוצאות בלתי צפויות לאחר שתפוג האחריות הסטנדרטית למוצר Toshiba שברשותך? הרחב את האחריות עד 4 שנים כדי להגן על השקעתך בטכנולוגיה לטווח ארוך. הרחבות אחריות נבחרות מזכות אותך גם בתביעה אחת להחלפת סוללה במהלך תקופת האחריות המורחבת ולאחר שפגה האחריות הרגילה על הסוללה.

מדוע כדאי לרכוש הרחבת אחריות של Toshiba?

  • שקט נפשי מתמשך עד 4 שנים בכל הקשור לתפקוד של מוצר Toshiba שברשותך.
  • תיקון המחשב במעבדת ספק שירות מורשה של Toshiba בכל מקום בעולם, על ידי טכנאים מקצועיים ומיומנים, בשימוש בחלפים מקוריים של Toshiba.
  • קבלת תמיכה רב-לשונית המבטיחה תקשורת קלה ופשוטה – בכל מקום בעולם.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תאימות: תואם למחשבים ניידים ומחשבים מיני-ניידים של Toshiba

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

כיסוי גיאוגרפי: כל ארצות העולם שבהן יש ל-Toshiba ספק שירותים מורשה

הפעלה: יש להפעיל את השירותים בתוך 30 יום לאחר הרכישה. כדי להפעיל את השירות שלך, לחץ כאן והירשם באופן מקוון.

זמינות: יום שני עד יום שישי מ- 9:00 עד 17:00 לפי השעון המקומי, לא כולל חגים

קבל שירות: לחץ כאן כדי לבחור בארץ שלך וצור קשר עם מוקד התמיכה המקומי של Toshiba כדי לקבל שירות

תכונות: כולל כיסוי בינלאומי

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תאימות: תואם למחשבים ניידים ולמחשבי לוח של Toshiba

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Toshiba שברשותך

כיסוי גיאוגרפי: כל הארצות שבהן יש ל-Toshiba ספק שירות מורשה באירופה, המזרח התיכון ואפריקה

הפעלה: יש להפעיל את השירותים בתוך 30 יום לאחר הרכישה. כדי להפעיל את השירות שלך, לחץ כאן והירשם באופן מקוון.

זמינות: יום שני עד יום שישי מ- 9:00 עד 17:00 לפי השעון המקומי, לא כולל חגים

קבל שירות: לחץ כאן כדי לבחור בארץ שלך וצור קשר עם מוקד התמיכה המקומי של Toshiba כדי לקבל שירות

תכונות: חלקים מקוריים של Toshiba ושעות עבודה או משאבי לוגיסטיקה כלולים בכיסוי

תקופה: בתוקף לארבע שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תאימות: תואם למחשבים ניידים ומחשבים מיני-ניידים של Toshiba

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

כיסוי גיאוגרפי: כל ארצות העולם שבהן יש ל-Toshiba ספק שירותים מורשה

הפעלה: יש להפעיל את השירותים בתוך 30 יום לאחר הרכישה. כדי להפעיל את השירות שלך, לחץ כאן והירשם באופן מקוון.

זמינות: יום שני עד יום שישי מ- 9:00 עד 17:00 לפי השעון המקומי, לא כולל חגים

קבל שירות: לחץ כאן כדי לבחור בארץ שלך וצור קשר עם מוקד התמיכה המקומי של Toshiba כדי לקבל שירות

תכונות: כולל כיסוי בינלאומי

הירשם כעת הירשם כעת
חפש ספק שירות חפש ספק שירות
הזמנת מדיה לשחזור הזמנת מדיה לשחזור