* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

הרחבת אחריות

רוצה למנוע הוצאות בלתי צפויות?
הרחב את האחריות העולמית שלך.

חושש מהוצאות בלתי צפויות לאחר שתפוג האחריות הסטנדרטית למוצר Toshiba שברשותך? הרחב את האחריות עד 4 שנים כדי להגן על השקעתך בטכנולוגיה לטווח ארוך. הרחבות אחריות נבחרות מזכות אותך גם בתביעה אחת להחלפת סוללה במהלך תקופת האחריות המורחבת ולאחר שפגה האחריות הרגילה על הסוללה.

מדוע כדאי לרכוש הרחבת אחריות של Toshiba?

  • שקט נפשי מתמשך עד 4 שנים בכל הקשור לתפקוד של מוצר Toshiba שברשותך.
  • תיקון המחשב במעבדת ספק שירות מורשה של Toshiba בכל מקום בעולם, על ידי טכנאים מקצועיים ומיומנים, בשימוש בחלפים מקוריים של Toshiba.
  • קבלת תמיכה רב-לשונית המבטיחה תקשורת קלה ופשוטה – בכל מקום בעולם.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

תכונות: כולל כיסוי בינלאומי

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לשלוש שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות בתוך שנה אחת ממועד הרכישה של מוצר Toshiba שברשותך

תכונות: חלקים מקוריים של Toshiba ושעות עבודה או משאבי לוגיסטיקה כלולים בכיסוי

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

תקופה: בתוקף לארבע שנים, החל בתאריך הקנייה של מוצר Toshiba שברשותך

תקופת הקנייה: ניתן לרכוש את השירות לאורך כל תקופת האחריות

תכונות: כולל כיסוי בינלאומי

מידע נוסף: עיין בתנאים ובהתניות כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי הגיאוגרפי או לגבי אופן רכישת שירות זה.

הירשם כעת
רישום המוצר או השירות יסייע
ל-Toshiba לספק לך שירות מהיר יותר.
הירשם כעת
חפש ספק שירות
כדי לקבל את השירות, צור קשר עם ספק שירות מורשה
חפש ספק שירות