* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

תמיכה באביזרים

חפש מידע על המוצר שברשותך, קבל סיוע בפתרון בעיות, הירשם להפעלת האחריות של מוצר Toshiba שברשותך או הורד קבצים כגון מנהלי התקנים, BIOS, מדריכים למשתמש ותוכנות.

הורדת מנהלי התקנים

מידע נוסף
רישום ל-Toshiba

רישום המוצר שברשותך או השירות שאתה מקבל, קל ופשוט ואינו כרוך בתשלום – והיתרונות לא יסולאו בפז.

מידע נוסף
הודעות ועדכונים למוצר