* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

תמיכה – מחשבים למגזר הצרכני

מסור לנו נתונים על המחשב הנייד שלך וקבל תמיכה פרטנית עזרה

חיפוש מספר סידורי

ניתן לקבל מידע נוסף על מודל מסוים על ידי הזנת מספר סידורי למטה

אתחול
או בחר את המוצר שלך
חיפוש
הורדת מנהלי התקנים

מידע נוסף
חפש פתרונות טכניים

מידע נוסף
חיפוש במרכז המידע הטכני

מידע נוסף
צור קשר עם שירותי התמיכה של Toshiba

מידע נוסף
פורום תמיכה

מידע נוסף
רישום המוצר

רישום המוצר שברשותך או השירות שאתה מקבל, קל ופשוט ואינו כרוך בתשלום – והיתרונות לא יסולאו בפז.

מידע נוסף
מסמכי האחריות

מידע נוסף