* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

תמיכה בהתקני אחסון

חפש מידע על המוצר שברשותך, קבל סיוע בפתרון בעיות, הירשם להפעלת האחריות של מוצר Toshiba שברשותך או הורד קבצים כגון מנהלי התקנים, BIOS, מדריכים למשתמש ותוכנות.

מדריכי הפעלה למוצרים

מידע נוסף
רישום ל-Toshiba

מידע נוסף
קושחה ויישומים

מידע נוסף
הודעות ועדכונים למוצר
מדריך פתרון בעיות

מידע נוסף
ערוץ Toshiba ב-Youtube

מידע נוסף
פורום תמיכה

מידע נוסף
שירותים וחבילות אחריות

מידע נוסף