* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

תמיכה במחשבי לוח

חפש מידע על המוצר שברשותך, קבל סיוע בפתרון בעיות, הירשם להפעלת האחריות של מוצר Toshiba שברשותך או הורד קבצים כגון מנהלי התקנים, BIOS, מדריכים למשתמש ותוכנות.

מסור לנו נתונים על המחשב הנייד שלך וקבל תמיכה פרטנית עזרה

חיפוש מספר סידורי

ניתן לקבל מידע נוסף על מודל מסוים על ידי הזנת מספר סידורי למטה

אתחול
או בחר את המוצר שלך
חיפוש
הודעות ועדכונים למוצר
הורדת מנהלי התקנים

מידע נוסף
פורום תמיכה

מידע נוסף
חיפוש במרכז המידע הטכני

מידע נוסף
הורדת מדריכים למשתמש

מידע נוסף
פורטל השירותים

קבל מידע על האחריות של המוצר שברשותך והכר את מגוון השירותים שלנו שמסייעים להגן על מוצר Toshiba שברשותך.

מידע נוסף
פרטי ההתקן

קבל מידע על האחריות של המוצר, האחריות והשירות.

מידע נוסף