Toshiba Energy – חטיבת האנרגיה של Toshiba

Toshiba Energy – חטיבת האנרגיה של Toshiba

משקיעים בקדמה

אנו מנצלים מומחיות ארוכת שנים כדי לפתח טכנולוגיות רבות-ערך עבור מערכות חיוניות.

Toshiba תורמת ליצירת רשת אנרגיה ומשפרת את איכות החיים של בני האדם ברחבי העולם על ידי פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת להפקת מימן ומערכות הולכה של הדור הבא, ועד תחנות כוח תרמיות, הידרואלקטריות וגרעיניות.

מידע נוסף ►
אחסון של Toshiba

אחסון של Toshiba

נתונים במהירות גבוהה ביותר

Toshiba קובעת את הקצב בפיתוח פתרונות אחסון לסביבת ה-Big Data ותמיכה בלקוחות בהתמודדותם עם הגידול העצום בנפחי המידע.

אנו מספקים את אבני הבניין היסודיות לאחסון – רכיבי זיכרון הבזק NAND ו-BiCS FLASH™ – החל בתשתיות SSD ועד כוננים קשיחים במערכות מחשוב ארגוניות. אלו משמשות בסמארטפונים ובמחשבי לוח כמו גם במרכזי נתונים ושרתים.

מידע נוסף ►
התשתית של Toshiba

התשתית של Toshiba

מבחן הזמן

אנו חותרים לקיים חברה בת-קיימא בטוחה, מוגנת ואמינה באמצעות הפתרונות שלנו לתשתיות ציבוריות, בניינים ומתקנים ומערכות תעשייתיות.

הפיתוחים העיקריים בתחומים אלה כוללים מערכות שמירת אנרגיה וידידותיות לסביבה ופתרונות להיבטים קריטיים של תשתיות גלובליות, לרבות הספקת מים, מערכות ביוב, מערכות כבישים מהירים, תחבורה מנועית ותחבורה מסילתית, מיזוג אוויר ותאורה.

מידע נוסף ►
הפתרונות הדיגיטליים של Toshiba

הפתרונות הדיגיטליים של Toshiba

יצירה משותפת של הזדמנויות עסקיות וערך מוסף

על ידי חיבור דברים שונים לאינטרנט, IoT (האינטרנט של הדברים) מאפשרת ליצור מגוון גדול של עסקים חדשים העושים שימוש בכמויות גדולות של נתונים שהצטברו. אנו פורצים את גבולות הארגון, התעשייה והאזור ויוצרים הזדמנויות עסקיות וערך מוסף ללקוחותינו ולכלל חברה האנושית.

מידע נוסף ►
החלפת המפתחות הקוונטית של Toshiba

החלפת המפתחות הקוונטית של Toshiba

תקשורת מאובטחת

החזון של Toshiba הוא לאבטח את התקשורת העולמית באמצעות חידושים בתחומי המחשוב והמתמטיקה. בעידן שבו הקדמה הטכנולוגית מביאה לריבוי מהיר של נתונים בקצב כמעט קבוע, יש משמעות גדולה מאי-פעם להעברה מאובטחת של מידע רגיש

מידע נוסף ►